UPPSALA UNIVERSITET : IT-stöd : Webbpost
Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Webbposten vid Uppsala universitet

Logga in till webbposten med
gemensam webbinloggning»
Anställda loggar in här»

Denna webbplats använder temporära s.k. cookies som försvinner när webbläsaren avslutas. Dessa används av webbpostprogrammet för att hålla reda på användarsessioner.

Notera att vi inte kan lämna någon garanti för webbpostens funktion om cookies inte används.

Information in English

Use the first link in the picture to log on to your Office 365 account using password A. The first time you log on, you can select your preferred language for the webmail.

Alternatively contact helpdesk by email or by phone, 018-4714400, and ask them to change it for you.