UPPSALA UNIVERSITET : IT-stöd : Webbpost
Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Webbposten vid Uppsala universitet

Logga in till webbposten med
gemensam webbinloggning»


Logga in till webbposten med lösenord B»

Du som har flyttat till nya eposten loggar in här»

Denna webbplats använder temporära s.k. cookies som försvinner när webbläsaren avslutas. Dessa används av webbpostprogrammet för att hålla reda på användarsessioner.

Notera att vi inte kan lämna någon garanti för webbpostens funktion om cookies inte används.

Information in English

Use the first link in the picture above and you'll be taken to a log in page using password A (with the second link you can use password B instead). Inside the web mail, you can either change language yourself (select Horde to the left, Inställningar in the top bar and Regionalt. Change "Ange ditt förvalda språk" to something suitable and select "Spara inställningar").

Alternatively contact helpdesk by email or by phone, 018-4714400, and ask them to change it for you.

Relaterad information
För att byta lösenord, ange frånvaromeddelande eller eftersända din e-post till annat konto ska du logga in i behörighetssystemet.

Related information
To change your password, set an out of office-messages or forward your e-mail to another account, please log on to the authorization system.